Nordstrand kulturarena

Nordstrand Kulturarena AS er et ideelt aksjeselskap og ble stiftet i desember 2019. Bakgrunnen for selskapet er drømmen om å få til et kulturtilbud på Nordstrand når bydelsadministrasjonen flytter ut av Bydelshuset i Ekebergveien 243.

En imponerende gjeng har samlet styrker og lagt store ambisjoner. Men prosjektet er helt i startgropa og i tillegg har selskapet kun et halvt år på seg til å bevise for huseier at de har livets rett.

Bli med på et risikofylt, men målrettet prosjekt med masse energi, viljestyrke for å skape et møtested for en bydel som mangler nettopp det.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet skal, gjennom å bruke business model canvas kartlegge og utvikle sentrale strategiske aspekter for Nordstrand Kulturarena.

Prosessen skal bidra til å bevisstgjøre stakeholdere internt og være et verktøy for å utløse midler eksternt.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Bente Garder Johansen
  • Victoria Utheims
  • Solveig Christensen
  • Hans Christian Westlye
  • Stine Karin Håtuft
  • Trine Wulff-Nilsen

Prospera-team