Norges Bandyforbund – Unge ledere

Norges Bandyforbund – Unge ledere

Norges Bandyforbund (NBF) er et paraplyforbund for de tre idrettene Innebandy, Bandy og Landhockey med ca. 30.000 medlemmer.  I perioden 2012 – 2018 var de et av særforbundBrief ene med størst vekst (28 %) i idretts-Norge.  De er et særforbund som fokuserer mye på organisasjonsutvikling og har en egen utviklingsavdeling med 14 ansatte som skal utvikle organisasjonen videre generelt og støtte medlemsklubbene spesielt.

NBF er et ambisiøst forbund.  I Strategiplan 2021-2030 står det:
NBF vil jobbe for å være den beste idrettsorganisasjonen til å få flere medlemmer og beholde medlemmene aktive lengst mulig, uavhengig av ambisjonsnivå, bakgrunn, etnisitet, funksjonsnivå, inkludert paraidrett, for alle våre idretter. Vi skal engasjere og gi spilleglede med våre idretter. Samt samarbeide godt i organisasjonen. 

Prospera skal hjelpe med utviklingen av satsingen på Unge ledere i NBF.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Det er et mål for NBF at flere ungdommer får lederoppgaver og lykkes med disse ute i klubbene.. Mange klubber har gode erfaringer med dette, men har også erfart at det finnes hindringer. Som en del av sitt utviklingsarbeid startet NBF i 2021 opp programmet Unge Ledere med formål å utdanne og følge opp unge ledere og hjelpe dem inn i oppdrag som trenere, dommere og ledere i lokale klubber. Denne satsingen fortsetter i 2022 med et nytt kull som starter i programmet medio Q1.  Programmet er nasjonalt, Prospera-prosjektet vil ta utgangspunkt i 14 deltakere i Oslo i 2022 programmet.

Målet for Prospera-prosjektet er å danne et godt grunnlag for hvordan NBF best kan legge til rette for at flere unge lykkes som ledere ute i klubbene og bidra til videreutvikling av programmet Unge ledere.

  • Teamet skal gjennom samtaler med de 14 deltakerne i Oslo og et utvalg av klubber, kartlegge hindringer og muligheter for unge ledere  ute i klubbene
  • Funnene oppsummeres og alternativene dokumenteres slik at NBF har et godt grunnlag for det videre arbeidet med både selve lederprogrammet og best mulig tilrettelegging for unge ledere ute i klubbene

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, erfaring med monitorering og evaluering, organisasjonsutvikling, management consulting, statsviter/ sosialantropolog/samfunnsgeograf/sosiolog, konseptutvikling, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet her!

 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Medio februar 2022
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper