Norges Bowlingforbund | Oslo

Norges Bowlingforbund

Gjennom idretten kan mennesker med psykisk utviklingshemming oppdage nye evner, ferdigheter og suksess. Idretten er en arena der alle skal få lov til å drømme så stort de vil! Bowling er verdens 5 største idrett og en av de største “ikke-olympiske” idrettene i verden. I Norge har tilbudet på parabowling blitt bedre og bedre, spesielt i Oslo. Dette et blant annet fordi bowling er en idrett som egner seg veldig godt for para-utøvere ettersom treningshaller er tilrettelagt for rullestol, samt at kostnadene på para-utstyr ikke er veldig høye. Norges bowlingforbund ønsker å utvide tilbudet til flere bowlingklubber i landet. NBF har 3000 medlemmer og 100 klubber i Norge, og det er dermed stort potentiale for å få med flere parabowlere. For klubbene med parabowling er det arrangert 3 konkurranser i året kalt ‘Tigerlekene’, for å samle parabowlere på tvers av klubber. NIF har en visjon: “En idrett – like muligheter”, den har NBF ønske om å videreføre. For å få til utvidelse av parabowlingtilbudet i Norge skal Prosperastiftelsen hjelpe NBFmed en strategi rettet mot parabowling. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Pro bono-prosjektet 

Pro bono-teamet skal hjelpe NBF å finne ut hvordan de kan gå frem når det kommer kommer til ønske om å utvide parabowlingtilbudet deres. For at dette målet skal nås, er det behov for en strategiplan. NBF ønsker å legge til rette for at de kan hjelpe bowlingklubber rundt i landet å komme i gang med parabowling. Målet med dette prosjektet vil primært være å utarbeide en strategiplan på bakgrunn av innsiktsarbeid, der teamet kan kartlegge suksessfaktorer og barrierer i Osloklubbene, som tilbyr parabowling i dag. Pro bono-temaet skal i nært samarbeid med nøkkelpersoner i NBF, med tilgjengelig dokumentasjon og eget innsiktsarbeid: 

  • Identifisere kritiske faktorer for suksess i klubbene med parabowling i Oslo
  • Utarbeide et målbilde for Norges bowlingforbund 3 år frem i tid
  • Legge frem en handlingsplan for det første året for hvordan Norges bowlingforbund kan arbeide strukturert mot det ønskede fremtidige målet sitt 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Februar
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper