Norges bygdekvinnelag

Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder.

Organisasjonen er opptatt av sosiale tiltak i bygdene, og forkjemper for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter.

Bygdekvinnelaget er i over 450 lokallag og 18 fylkeslag og jobber aktivt for med å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker innvandrerkvinner sin deltakelse i lokalsamfunnet, øker integreringskompetansen til bygdefolket og fremmer et inkluderende Norge.

Prosjektet gjøres med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet har foretatt en analyse av tidligere inkluderingsprosjekt for å kartlegge organisasjonens videre potensiale innen arbeidet med integrering-og inkluderingsarbeid i Norge.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Pro bono-prosjektleder Marianne Ween
  • Pro bono-konsulent: Lars Martin Mediaas
  • Pro bono-konsulent Mohammad Sabouri
  • Pro bono-konsulent Fernanda Winger Eggen
  • Pro bono-konsulent Sivert André Belsby
  • Pro bono-prosjektmentor: Birgitte Nitter