Norges Bygdekvinnelag

Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder. Organisasjonen er opptatt av sosiale tiltak i bygdene, og forkjemper for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter.

Bygdekvinnelaget er i over 450 lokallag og 18 fylkeslag og jobber aktivt for med å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker innvandrerkvinner sin deltakelse i lokalsamfunnet, øker integreringskompetansen til bygdefolket og fremmer et inkluderende Norge.

Prosjektet gjøres med Gjensidigestiftelsen.

Pro bono-prosjektet

Prospera-teamet analyserte et inkluderingsprosjekt for å kartlegge organisasjonens videre potensiale innen arbeidet med integrering-og inkluderingsarbeid i Norge.

“Jeg (…) vil takke for at vi har vært så heldige å få muligheten til å benytte oss av Prospera og at det finnes folk som er villig til å bruke egen fritid på dette arbeidet. Prosperas evaluering av vårt arbeid med inkludering har trygget oss i vår rolle som en inkluderende organisasjon.” – Cesilie Aurbakken

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-team: Marianne Ween, Lars Martin Mediaas

Pro bono-team: Marianne Ween, Lars Martin Mediaas, Mohammad Sabouri, Fernanda Winger Eggen, Sivert André Belsby, Birgitte Nitter