Norges Musikkkorps Forbund #2

NMF har nærmere 60 000 medlemmer og hovedsete i Bergen. De arbeider for å fremme korpsenes interesser og skape en inkluderende, kulturell aktivitet gjennom musikken.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Tryg.

Pro bono-prosjektet

Teamet har gjort en vurdering av hvordan NMF bør se kommunikasjon med sine medlemmer i fremover, i lys av nye muligheter representert av digitale plattformer.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Celina Thom, PMP Marius Teige Hans-Jørgen Skibenes Bruce Bjørkhaug Ingvild Solberg Karl Ole Midtbø

Pro bono-team: Celina Thom, Marius Teige, Hans-Jørgen Skibenes, Bruce Bjørkhaug, Ingvild Solberg.