Norges Musikkorps Forbund

NMF har nærmere 60 000 medlemmer og hovedsete i Bergen. De arbeider for å fremme korpsenes interesser og skape en inkluderende, kulturell aktivitet gjennom musikken.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Tryg.

Pro bono-prosjektet

Prospera-teamet gjennomførte en analyse av organisasjonsstruktur og utarbeidet forslag til forbedringer. Bedre forankring utover i organisasjonen av taktiske tiltak og strategiske mål var et av målene med gejnnomføringen.

Å bli vurdert fra utsiden er viktig og nyttig for enhver organisasjon. At man i tillegg får gode og konkrete råd med på veien er uvurderlig positivt! – Karl Ole Midtbø, Generalsekretær i NMF.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Paul Evers Størksen, Kari Håkon Mogstad Ina Catrine Nordbø-Rasmussen Karl Ole Midtbø Trine Lise Skorpen Åse Berge-Haveland Benedicte Lie Engelsen

Pro bono-team: Paul Evers Størksen, Kari Håkon Mogstad, Ina Catrine Nordbø-Rasmussen, Åse Berge-Haveland, Benedicte Lie Engelsen.