Norges Sjakkforbund – Sjakk & Samfunn

Norges Sjakkforbund – Sjakk & Samfunn

Sjakk & Samfunn er Norges Sjakkforbund sitt samfunnsarbeid. Sjakk & Samfunn gjør sjakk tilgjengelig for flere gjennom å skape lavterskel sjakktilbud og -aktiviteter.

Sjakk & Samfunn startet opp høsten 2019 med et tilbud til alle landets biblioteker og har siden rullet ut satsinger en rekke steder som fritidsklubber, seniorsentre, frivilligsentraler og fengsler som benytter  sjakk til å skape inkluderende møteplasser. Samarbeidspartnere får gratis sjakkutstyr, inspirasjonsmateriell, lærehefter og tilgang til en bank av digitale ressurser.  Prospera hjalp våren 2020 Sjakk & Samfunn med satsingen mot seniorer.

I 2022 satses det offensivt på utrulling av sjakkbenker i hele Norge med tilhørende aktiviteter som f.eks. utlånsordninger av sjakkbrikker, faste sjakktreff og andre sjakk-arrangementer.  Les mer om Sjakk & Samfunn her. Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet – Bidra til utvikling av et helt nytt konsept – Sjakkpark

Norges Sjakkforbund ønsker å videreutvikle prosjektet “Sjakkbenker”  med å skape Norges første sjakkpark, sentralt plassert i en av Norges største byer. Tilbudet skal være gratis, åpent for alle og det skal være enkelt å få lånt sjakkbrikker for de som ønsker dette. Parken skal inneholde 8 doble sjakkbenker slik at totalt 32 spillere kan spille sjakk samtidig, og i tillegg et stort utesjakkbrett hvor man kan spille med store sjakkbrikker ved diverse arrangementer. Formålet med Prospera prosjektet er å kartlegge “forretningsmodellen” for en slik park, f.eks. ved bruk av Business Model Canvas.. Resultatmålet er en forprosjektrapport som grunnlag for Sjakk & Samfunn sitt videre arbeid.

Elementer i prosjektet er:

  • Kartlegge muligheter og eventuelle hindringer for prosjektet, inkludert informasjon om andre aktivitetsparker, f.eks. Verdensparken på Furuset og tilbud i utlandet
  • Utarbeide 2 til 3 forretningsmodeller ved bruk av  Business Model Canvas i samarbeid med Sjakk & Samfunn
  • Funnene og forretningsmodellene oppsummeres i en forprosjektrapport som Sjakk & Samfunn kan benytte for viderutvikling av konseptet

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, strategi / konseptutvikling, management consulting, Hr / organisasjonsutvikling, tjenestedesign, markedsføring / kommunikasjon , offentlig forvaltning, prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet her!

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Februar / mars 22
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper