Norges sjakkforbund

Norges Sjakkforbund (NSF) organiserer sjakklivet for voksne i Norge, og har også tilbud til barn og unge. NSF har cirka 125 klubber og 4000 medlemmer over hele landet.

Sjakk & Samfunn er et landsomfattende prosjekt i regi av Norges Sjakkforbund med mål om at alle i samfunnet skal få muligheten til å få en bedre hverdag gjennom sjakkspilling. De startet høsten 2019 opp et tilbud til biblioteker.

De neste årene vil en rekke samfunns- områder inviteres til å bli med som bl.a. Kriminalomsorg, eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helse.

Dette pro bono-prosjektet gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Teamet skal videreutvikle Sjakk og samfunns leveransemodell som tidligere er brukt i skolene, bibliotek og fengsel, til nå også og rette seg mot eldre i eldreomsorgen.

Denne satsingen inneholder også et spennende konsept der skolebarn møter eldre i eldreomsorg rundt sjakkspillet.

Leveransen vil ha overføringsverdi til 30 andre samfunnsområder (militære, asylmottak, barnevern).

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Victoria Elkina
  • Helle Johnsrud
  • Mathias Eikseth
  • Ranjit Kaur
  • Thomas Raddum
  • Benedicte Sleppen Ålskog
  • Giske Nystrøm
  • Liv Bævre

Prospera-team