Norges Sopp- og Nyttevekstforbund

Norges Sopp- og Nyttevekstforbund

Bærekraft, natur og lokalmat er i vinden. Mange ønsker å leve mer bærekraftig ved å bruke råvarer i eget nærmiljø på en fornuftig måte. Norges Sopp-og nyttevekstforbund (NSNF) har de siste årene opplever økt etterspørsel etter sin kompetanse. De er nå i en vekstfase hvor de har behov for å inkludere nye målgrupper i sitt arbeid. NSNF er en paraplyorganisasjon for 38 lokale medlemsforeninger, med til sammen rundt 6000 medlemmer. De har de siste årene hatt en jevn medlemsvekst på 12% hvert år. For å nå ut til nye målgrupper har NSNF et ønske om å arbeide mer strategisk mot barn og familier, og ønsker Prosperas hjelp til å videreutvikle tjenestetilbudet til denne målgruppen.
Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Norges Sopp-og nyttevekstforbund (NSNF) har per i dag et tilbud som er spesielt rettet mot barn og familier, som kalles “Plukk, studer, spis!” Tilbudet inkluderer en nettressurs, en bok og en skogstur med turguide, hvor du lærer å lage mat av nyttevekster i lokalområdet. For at dette konseptet skal fungere krever det at medlemsforeningene aktivt tar i bruk “Plukk! Studer! Spis!” i sitt lokale arbeid.

Prospera-teamet skal konkretisere hvordan NSNF kan videreutvikle sitt tjenestetilbud til barn og familier, for at det skal kunne motivere målgruppen og medlemsforeningene til aktivt bruk av konseptet. For å lykkes er det viktig å få frem hvordan tilbudet gir verdi til både tiltakets målgruppe (barn og familier), de 38 lokale medlemsforeningene som skal gjennomføre aktiviteten og NSNF sentralt. Leveransen skal inneholde: 

  • Teamet skal med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon i NSNF, og teamets egen kartlegging og analyse, anbefale konkrete tiltak for videreutvikling av tjenestetilbudet. 
  • Funnene oppsummeres i en rapport hvor teamet anbefaler konkrete tiltak til videre arbeid rettet mot målgruppen og medlemsforeningene. Anbefal hvilke tjenester NSNF bør levere og hvordan de bør støtte medlemsforeningene i arbeidet.

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, organisasjonsutvikler, brukerundersøkelse/kartlegging, erfaring med ideelt arbeid gjerne fra paraplyorganisasjoner, strategi, tjenesteutvikling, prosjektmentor.

Meld din interesse her!

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Februar
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200  konsulenter fra ledende norske selskaper