Norsk Botanisk Forening | Oslo

Norsk Botanisk Forening

Å bli bedre kjent med våre ville vekster er som å tre inn en helt ny verden. Plutselig oppdager du mer og mer av det som finnes rundt deg, og det blir morsommere og mer spennende å utforske naturen. Norsk Botanisk Forening samler i dag 2300 medlemmer over hele landet, felles er et engasjement for ville planter, moser og lav i naturen. 

Aktiviteter og turer er åpne for alle og er organisert av ildsjeler og frivillige i foreningen. Foreningen rekrutterer “floravoktere” som kartlegger og verner truede arter og arrangerer dugnader for å rydde vekk fremmede arter som Sitkagran fra naturen. De siste årene har foreningen hatt stor suksess med å rekruttere studenter og unge voksne gjennom sitt Ung Botaniker-prosjekt. 

Over de neste tre årene skal foreningen etablere blomsterenger på 20 grunnskoler. Målet er å formidle kunnskap om artsmangfold og planteliv og vekke planteglede hos barn og unge. Nå ønsker de i sammen med et team fra Prosperastiftelsen å evaluere pilotprosjektet på Lakkegata skole og utvikle verktøy for å kunne evaluere, lære og utvikle Barnas blomstereng prosjektet. 

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB

 

Pro bono-prosjektet

Formålet med prosjektet er å bidra til at Barnas blomstereng prosjektet lykkes best mulig,  og at dette i sin tur bidrar til øke kunnskapen og interessen for norsk flora og naturvern blant barn og unge. Teamet skal gjennomføre et prosjekt som består av 2 deler:

  1. Evaluering av pilotprosjektet på Lakkegata skole i Oslo, etablert i 2022.
    Dette innebærer å vurdere blant annet: Har aktivitetsdagen klart  å vekke planteglede hos barn? Ser det ut til at blomsterenga vil fungere som læringsarena i videre undervisning? Har prosjektet vært ressurskrevende for skolen, lærere, elever?  Vil det være ressurskrevende i fremtiden?
  2. Utarbeide et enkelt verktøy Botanisk Forening selv kan bruke for å evaluere de 20 neste Barnas  blomsterengprosjektene. Det er ønskelig med evaluering av selve aktivitetsdagen samt en evaluering av blomsterengprosjektet etter tid i  drift. Lærere, elever og frivillige deltakere skal være bidragsytere i evalueringen.

Norsk Botanisk Forening sørger for tilgang til respondenter/intervjuobjekter på Lakkegata skole.

 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Januar  2023
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1300 konsulenter fra ledende norske selskaper