Norsk Folkehjelp Stavanger

Norsk Folkehjelp Stavanger skaper et godt og trygt lokalsamfunn gjennom sanitetsmannskap når behovet er tilstede, gir informasjon om førstehjelp, fritidstilbud for barn og unge, skaper en møteplass i lokalsamfunnet og gir eldre et tilbud til aktivitet.

Norsk Folkehjelp Stavanger er en veletablert organisasjon som befinner seg i en fornyingsfase. Prospera skal hjelpe med strategi i denne fasen.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank.

Prospera-prosjektet

Norsk Folkehjelp Stavanger er en svært operativ organisasjon som først og fremst har drevet med akutt hjelp og redningsarbeid. Nå ønsker organisasjonen å rette seg mer inn mot forebyggende arbeid.

For å komme dit, og for å legge til rette for utvikling av en solid strategi, har organisasjonen behov for å vite mer om brukerbehov, og hvilke tilbud som finnes i dag, og hvorvidt dette tilbudet må styrkes eller suppleres.

Prospera-teamet skal legge grunnlaget for organisasjonens nye strategi og innsats for å redusere ensomhet i befolkningen.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Pro bono-prosjektleder Vigdis Hocken
  • Pro bono-konsulent Ellinor Svela
  • Pro bono-konsulent Anne Frafjord
  • Pro bono-konsulent Sara Sahara
  • Pro bono-konsulent, Cato Jansen
  • Pro bono-konsulent, Kavita Singh
  • Pro bono-prosjektmentor Eli Gjesdal