Norsk Nettverk for Downs Syndrom

En familie som har fått vite at de venter et barn med Down syndrom vil være på søken etter kunnskap. Informasjonen som gis varierer dessverre fra sykehus til sykehus og fra landsdel til landsdel. For mange starter denne kunnskapsreisen på Facebook hvor kvaliteten på innholdet er svært varierende og tilfeldig, og kan gi en falsk følelse av åpenhet og trygghet.

Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS) har erfart at foreldre og pårørende gjerne har de gode svarene og rådene man har behov for, og er allerede kommet langt med å etablere oppsiden.no der man skal kunne få akkurat den hjelpen man trenger. Men oppsiden.no trenger en driftsmodell – dette skal Pospera-teamet hjelpe til med.

Prospera-prosjektet gjøres i samarbeid med Ekstra Stiftelsen.

Prospera-prosjekt

Prospera-teamet utvikler en stakeholderanalyse via innholdsanalyse. Vi skal også komme med en finansieringsstrategi som tar hensyn til organisasjonens ressurser og ambisjoner.

Vi skal Identifisere strategiske dilemmaer og rådgi NNDS i relevante veivalg for å oppnå økonomisk bærekraft. Og lage en handlingsplan for implementering

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-team

  • Pro bono-prosjektleder, Christine Jasmine Karud-Lund
  • Pro bono-konsulent, Kristina Bergstad
  • Pro bono-konsulent, Geir Larsen
  • Pro bono-konsulent, Sofie Graff Nesse
  • Pro bono-prosjektleder, Sven Kinden Iversen
  • Pro bono-konsulent, Kjetil Nørstenes

Prospera-team