Norske kvinner Sanitetforening Oslo

Norske Kvinner Sanitetsforening (NKS) er Norges største kvinneorganisasjon og har siden 1896 vært sosial entreprenør innen ideelle virksomheter lokalt, nasjonalt og globalt. I dag er Sanitetskvinnene en betydelig samfunnsaktør.

Sanitetskvinnene jobber med aktuelle saker og konkrete aktiviteter i sitt lokalsamfunn for å fremme kvinners helse og levevilkår, bidra til en trygg og inkluderende oppvekst og skape trygge lokalsamfunn. NKS Oslo Fylke har 9 medlemsforeninger med om lag 1600 medlemmer.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Oslo Kommune.

Prospera-prosjektet

Målet for prosjektet er å skape enda bedre frivillighetsopplevelser for eldre frivillige.

Teamet skal kartlegge frivillighetsreisen fra et brukersentrert perspektiv.

Teamet skal ha fokus på hvordan de viktigste interaksjonspunktene mellom organisasjonen og de frivillige kan utvikles.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Anders Jeppesen
  • Anne Roe
  • Berit Bensjaminsen
  • Mana Asadi
  • Andrea Niccol
  • Linn Kaasa
  • Alexanna Cayeux
  • Linn Landro

Prospera-team