Norske Kvinners Sanitetsforening 2

Sanitetskvinnene har vært sosial entreprenør innen ideelle virksomheter siden 1896. I dag er Sanitetskvinnene en betydelig samfunnsaktør som eier og driver et stort mangfold av helse- og sosialinstitusjoner og tjenester.

Helsedirektoratet har et mål om å redde 200 flere liv hvert år – Norske Kvinners Sanitetsforening er en av organisasjonene som skal bidra til dette målet.

De jobber for at eldre over pensjonsalder skal lære å gjenkjenne symptomer på alvorlig sykdom. Sanitetskvinnene skal bidra med informasjonsmøter og opplæring lokalt.

Førstehjelpsdugnaden har som mål å sikre at flere kjenner igjen symptomene på alvorlig sykdom, sikre at flere kjenner til nødnummeret 1-1-3, og at du kan få veiledning når du ringer og sikre at flere vet mer om førstehjelp.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Sammen Redder vi Liv! har frem til nå vært i en pilot-fase og har kun blitt gjort kjent internt i organisasjonen. Nå skal budskapet “Sammen redder vi liv!” bredt ut til målgruppen. Men hvordan? Prospera teamet hjelper Sanitetskvinnene med å utvikle en markedsstrategi og markedsanalyse.

Bli en del av Prospera-teamet!

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder Marianne Thorsrud Haupberg
  • Pro bono-konsulent, Mai Phan
  • Pro bono-konsulent Yvonne Edseth
  • Pro bono-konsulent Anne Cecilie Brusletto
  • Pro bono-konsulent Trude Julie Dommerud
  • Pro bono-prosjektmentor Tom Omnes Lia

Prospera-team