Norske Redningshunder I Oslo

Norske Redningshunder (NRH) 🛟

Hvert år redder frivillige i Norske Redningshunder flere titalls liv. Hundepatruljene deltar årlig på over 500 leteaksjoner. Organisasjonen utdanner hunder, hundeførere og ledere til bruk i redningstjenesten, og utgjør en viktig del av Norges beredskapsapparat. NRH har i dag 2300 medlemmer fordelt på 17 distriktslag og 31 lokallag. All aktivitet knyttet til opplæring, utvikling og gjennomføring av leteaksjonene er basert på frivillig innsats. 

I 2020 bisto et team fra Prosperastiftelsen NRH med å kartlegge hvordan NRH gjennom å endre organisasjonsstruktur kan frigjøre kapasitet og effektivisere driften, slik at NRH kan møte den økende etterspørselen etter bistand på best mulig måte.

I 2 år har en intern prosjektgruppe jobbet med å utarbeide forslag til ny struktur, med utgangspunkt i forrige Prosperaprosjekt. Dette forslaget til ny organisasjonsstruktur skal fremlegges med mål om vedtak på representantskapsmøte i juni 2024.

Prosperastiftelsen skal bistå Norske Redningshunder i prosessen med å foreslå, gjennomføre og implementere ny organisasjonsstruktur.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

Meld din interesse for prosjektet!

Pro bono-prosjektet

NRH skal gå fra 3-trinns til 2-trinns organisering, hvor 17 distriktslag og 31 lokallag skal sammenslås til trolig 18 organisatoriske enheter. Målet med sammenslåingen er å “slippe heltene fri” – gjennom å sentralisere administrative oppgaver slik at lokale hundeførere får mer tid til feltarbeid, trening og gjennomføring av aksjoner. Det er viktig å få mer likhet både i distriktene og i den operative ledelsen. Halvparten av distriktene opererer allerede med en to-trinns organisering per i dag, og fungerer godt.

Teamet skal:

 • Lage en strategi med en handlingsplan for hvordan NHR kan gå frem for å implementere ønsket organisasjonsstruktur. Viktige aspekter:
  Innsalg av ny struktur til representantskapsmøte i juni 2024
  – Involvering av og forankring hos de frivillige
  – At lokallagene ikke opplever at de taper økonomisk på ny struktur
 • Bidra til å utarbeide et organisasjonskart med en skisse for de nye
  distriktenhetene, basert på eksisterende innsikt fra prosjektgruppa

 

Ønsket kompetanse i teamet:

Prosjektleder, endringsledelse, organisasjonsutvikling, erfaring med sammenslåingsprosesser, kommunikasjon, prosjektmentor.

Meld din interesse for prosjektet!

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: august 2023
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats. Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1500 konsulenter fra ledende norske selskaper

Deltagelse i Prosperastiftelsen vil gi deg:

 • Mulighet til å lære nye metoder og verktøy gjennom tverrfaglige prosjekter
 • Del av et tverrfaglige team skredersydd til oppgaven som skal løses
 • Prosjekter gjennomføres både i fysiske og digitale møteplasser
 • Mulighet til å bidra med ditt hjerte og hjerne for å skape samfunnsnytte sammen med mange hyggelige mennesker.