Økologisk Norge | Oslo

Økologisk Norge  

Er du opptatt av hvor maten din kommer fra? Økologisk Norge er Norges største ideelle organisasjon for folk som både dyrker og spiser økologisk!

Økologisk Norge arbeider for en bedre måte å produsere og spise mat på, til glede for mennesker, dyr, klima og natur. De jobber praktisk og politisk for mer økologisk mat og landbruk i Norge. De brenner for at flere skal engasjere seg og har prosjekter innen økologisk landbruk, skolehager, arrangementer og biologisk mangfold. Økologisk Norge har 4300 medlemmer, 2300 abonnenter, 23 aktive lokale og regionale lag.

I 2022 vedtok Økologisk Norge en ny kommunikasjonsstrategi. De ønsker nå at den revideres og tilpasses nåværende situasjon, slik at de får brukt ressursene sine på den mest hensiktsmessige måten og klarer å nå målene som er satt. 

Prosperastiftelsen skal hjelpe Økologisk Norge med kommunikasjon.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Meld din interesse for prosjektet her!

Pro bono-prosjektet

Målet for prosjektet er at Økologisk Norge gjennom sin kommunikasjon når ut til flere og øker antall medlemmer. Økologisk Norge driver i dag kommunikasjonsarbeid gjennom flere kanaler; politisk kommunikasjon, medlemsbladet Ren Mat og gjennom ulike prosjekter.

Pro-bono teamet skal komme med anbefalinger som kan bidra til konkrete endringer, slik at Økologisk Norge lykkes med sine kommunikasjonsmål. Teamet skal ta utgangspunkt i kommunikasjonsstrategien som er vedtatt i 2022. Teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i Økologisk Norge: 

  • Kartlegge dagens kommunikasjon
  • Gi råd om hvordan Økologisk Norge bør prioritere mellom ulike kommunikasjonskanaler 
  • Gi anbefalinger på hvordan de interne kommunikasjons-ressursene best kan organiseres
  • Utarbeide en tilpasset handlingsplan for kommunikasjon med prioritering og timing 

 

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, strategi, kommunikasjon/markedsføring, økonomi, kompetanse på redaktørstyrte magasiner, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet her!

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo 
  • Oppstart: September/oktober 
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper