Økologisk Norge

Økologisk Norge er en landsdekkende medlemsorganisasjon som jobber for et samfunn der naturens kretsløp, balanse og tålegrenser danner utgangspunkt for all landbruks-og matproduksjon.

Organisasjonen samler bønder, bedrifter og vanlige forbrukere med interesse for økologisk mat og produkter, økologisk landbruk, miljø og helse.

Økologisk Norge ble stiftet i 2000 for å fremme økologi gjennom kommunikasjon, praktisk prosjektrettet og politisk arbeid. Prospera-teamet skal hjelpe med organisasjonsutvikling.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Økologisk Norge har de siste årene vokst i form av flere ansatte og antall prosjekter. Organisasjonen trenger hjelp med hvordan tilpasse seg denne veksten. Hvordan kan ledelsen håndtere veksten på en hensiktsmessig måte?

Gjennom intervjuer av ansatte og ledelsen, skal prospera-teamet jobbe frem et forslag til endringer i organisasjonsstruktur og rutiner, spesielt økonomi rutinene

Prospera-teamet skal også utarbeide en handlingsplan med konkrete steg Økologisk Norge kan ta på kort og lengre sikt for å få til en god arbeidsflyt og produktiv kultur internt i organisasjonen.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Pia Grønning
  • Monica Jacobsen
  • Lise Viken
  • Sasa Aleksandra Tangen