Omattatt | Asker/Oslo

Omattatt

På Omattatt er kaffen klar og døren åpen, her er alle velkommen inn. Lokalet innbyr til kreativ aktivitet, tema er ombruk og bærekraft. Her kan du lage noe nytt, lære noe nytt, reparere eller oppgradere tingene dine. Det fungerer som en inkluderende møteplass. De ulike aktivitetene bidrar til at mennesker kan bygge nettverk på tvers av alder, kjønn og funksjonsnivå. Omattatt er et ombruksverksted med et skattekammer av materialer, utstyr og verktøy. Ombruks- og overskuddsmateriell brukes i kreative prosesser og får nytt liv. Omattatt er organisert som en medlemsforening og er lokalisert i Heggedal i Asker kommune. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Heggedal Nærmiljøsentral og Asker kommune. Frivillige er med på å arrangere ulike åpne dager, hobby og temakvelder, kurs og verkstedkvelder med ombruk og reparasjon. Prosperastiftelsen skal hjelpe Omattatt med bærekraftig drift.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Pro bono-prosjektet

Det søkes løpende om midler hos ulike samarbeidspartnere og kompetansen internt på dette er høy.  Omattatt mottar midler fra miljøavdelingen i Asker kommune, men denne avtalen går fra år til år, målet er å oppnå en flerårlig avtale. Omattatt mottar ekstra tilskudd fra kommunen for eks. å arrangere sommerskole.Omattatt har en kreativ koordinator som nå lønnes fra egenkapital og de har midler ut 2023 til dette. De ønsker å få flere bein å stå på og ønsker å knytte til seg flere samarbeidspartnere for å kunne sikre midler til å opprettholde og utvikle tilbudet. Men de mangler et fundament som sier noe om hvem de er og hva de skal fokusere på fremover. Pro bono teamet skal i tett samarbeid med nøkkelpersoner i Omattatt (feks. gjennom en eller flere workshop):

  • Definere formål, visjon, aktiviteter og målgruppe for Omattatt
  • Se på dagens driftsmodell og komme med forslag til forbedringer ihht punkt 1
  • Lage en konkret handlingsplan for bærekraftig drift for de neste 12 månedene med prioritering og timing

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Asker/Oslo
  • Oppstart: Februar
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper