Opprop Tveten 2

Opprop Tveten jobber for å forhindre skolefrafall og hjelper utvalgte ungdommer med å finne sin vei inn i fremtiden. Gjennom en annerledes skoledag jobber de for å få opp motivasjon for læring og mestringsfølelse.

Dette er et unikt tilbud der elever fra fem forskjellige Osloskoler møtes for å bygge motivasjonen de trenger for å mestre hverdagen. Opprop Tveten er initiert og fullfinansiert av Norges to største allmennyttige stiftelser, Sparebankstiftelsen DNB og Gjensidigestiftelsen.

Opprop har vært organisert som prosjekt over 5 år og det gjenstår et år av prosjektperioden. Det er et stort ønske og en ambisjon om at prosjektet og all kunnskapen det har generert skal leve videre og kunne gagne så mange som mulig, men da fra et mer overordna plan og ikke lenger som prosjekt.

Prospera-teamet skal utforme en strategi ut mot 2023.

Prospera-prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Prospera har gjennomført et første prosjekt for Opprop Tveten hvor teamet dokumenterte kunnskapen innsatsen har opparbeidet seg. Høsten 2019 jobber et ny-sammensatt Prospera-team for Opprop Tveten med å løfte blikket fremover og se på premisser for videre drift.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-team

  • Pro bono-prosjektleder Vidar Skinnes
  • Pro bono-konsulent Egil Utheim
  • Pro bono-konsulent Birgitte Jordahl
  • Pro bono-konsulent Maren Harlem
  • Pro bono-konsulent Øivind Breen
  • Pro bono-prosjektmentor Trude Falck Bjaanes

Prospera-team