Oslo Arkitekturtriennale

Oslo arkitekturtriennale (OAT) er en av verdens viktigste arenaer for formidling og debatt om aktuelle arkitektur- og byplanmessige utfordringer.

Triennalen arrangeres hvert tredje år og den neste arrangeres høsten 2019. OAT er velrennomert og anerkjent som en av de største arkitekturtriennalene internasjonalt.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet hjalp OAT til å bedre forstå sitt publikum og sine målgrupper. Slik at OAT kunne mobilisere og engasjere flere, spesielt av Oslos innbyggere som ikke er en del av arkitektur og byutviklingsfaget.

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder Helen Wibe Nesvold
  • Pro bono-konsulent, Hege Walmann Dahl
  • Pro bono-konsulent, Tatanja Strømme
  • Pro bono-konsulent Hege Marhe Cordt-Hanssen
  • Pro bono-konsulent Maiken Riis Eilertsen
  • Pro bono-prosjektmentor Tom Omnes Lia