Oslo Arkitekturtriennale

Oslo arkitekturtriennale (OAT) er en av verdens viktigste arenaer for formidling og debatt om aktuelle arkitektur- og byplanmessige utfordringer.

Triennalen arrangeres hvert tredje år og den neste arrangeres høsten 2019. OAT er velrennomert og anerkjent som en av de største arkitekturtriennalene internasjonalt.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet hjalp OAT til å bedre forstå sitt publikum og sine målgrupper. Slik at OAT kunne mobilisere og engasjere flere, spesielt av Oslos innbyggere som ikke er en del av arkitektur og byutviklingsfaget.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder Helen Wibe Nesvold
  • Pro bono-konsulent, Hege Walmann Dahl
  • Pro bono-konsulent, Tatanja Strømme
  • Pro bono-konsulent Hege Marhe Cordt-Hanssen
  • Pro bono-konsulent Maiken Riis Eilertsen
  • Pro bono-prosjektmentor Tom Omnes Lia

Prospera-team

Eva Amine Wold Engeset, Oslo Arkitekturtriennalet:

“Resultatene vil implementeres i OATs strategiske arbeid både på overordnet nivå og på delområdene program og finansiering. 

Det innebærer at god kompetanseoverføring fra Prospera-teamet til OAT er et viktig mål for prosjektet. I første omgang vil analyseresultatene være viktige i evaluerings- og rapporteringsarbeidet i etterkant av festivalen høsten 2019 – også i møte med OATs femten medlemmer og mange samarbeidspartnere. I neste omgang blir analysen et viktig redskap i planleggingsarbeidet fremover, først OATs 20-årsjubileet i 2020, deretter arbeidet frem mot neste festival.

Bistanden fra Prospera-teamet gjør at vi i Oslo arkitekturtriennale kan gjennomføre en etterlengtet målgruppeundersøkelse som vi ellers ikke ville kunne ha utført! 

Et veldig kompetent og proft team som har drevet god prosjektstyring, lyttet og fulgt godt opp. “