Oslo Frivilligsentraler

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige som genererer frivillig innsats for og med det brede lag av befolkningen i hele Oslo. Det finnes 31 ulike frivillighetssentraler i Oslo, hvorav noen er kommunale mens andre er organisert som frittstående ideelle organisasjoner, eller knyttet til andre organisasjoner som Kirkens Bymisjon og Røde Kors.

Frivillighetssentralene koordinerer et bredt spekter av frivillige aktiviteter: besøksvenner, følgetjenester, middagsgrupper, språkkafeer mm. Og jobber innen flere ulike sektorer: Integrering og inkludering, ungdom, eldre og samfunn.
Prosjektet gjøres i samarbeid med Oslo Kommune.

Prospera-prosjektet

Målet for prosjektet er å skape enda bedre frivillighetsopplevelser for eldre frivillige.

Teamet skal kartlegge frivillighetsreisen fra et brukersentrert perspektiv. Teamet skal ha fokus på hvordan de viktigste interaksjonspunktene mellom organisasjonen og de frivillige kan utvikles.

Bli en del av Prospera-nettverket

Prospera-team

  • Rie Skogstad
  • Carl Jørgen Nordlander Lie
  • Dennis Foose
  • Berit Benjaminsen
  • Benedicte Sleppen Ålskog
  • Vibeke Johansen

Prospera-team