Oslo Skateboardforening

Oslo Skateboardforening

Det kan være ulike årsaker til utenforskap blant barn og ungdom. Blant annet kan unge som ikke er interessert i populæridretten, som kommer fra lavinntektsfamilier eller som ikke føler tilhørighet i et fellesskap lettere falle utenfor. Oslo Skateboardforening arbeider for inkludering på flere nivå gjennom driften av sine to skatehaller: Oslo Skatehall på Sagene som fokuserer på skating og SKUR 13 på Tjuvholmen som tilbyr en bredde av aktiviteter. Hallene har tilsammen 120.000 besøkende årlig. Anleggene er viktige møteplasser for unge fra alle bydeler i Oslo, og bidrar til å dekke det økende behovet for fellesskapsfølelse og egenorganisert idrett. Det er et lavterskeltilbud hvor både nybegynnere og viderekomne kan komme og gå slik det best passer for dem. I begge hallene kan utstyr lånes gratis og på SKUR 13 er det gratis inngang alle hverdager mellom klokken 14 og 18. Dette åpner for at alle kan delta, uansett økonomi. Prospera skal hjelpe Oslo Skateboardforening med en konkretisering av verdien av sitt tilbud. Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet 

Prospera skal hjelpe Oslo Skateboardforening med å konkretisere verdien og samfunnsnytten av organisasjonens arbeid, med spesielt fokus på SKUR 13. Prospera-teamet skal kartlegge organisasjonen og  brukerne, både kvalitativt og kvantitativt. Leveransen inkluderer: 

  1. Bli kjent med Oslo Skateboardforening: Finn ut hvem de er og hva de ønsker å være. Lag en kort og oversiktlig fremstilling av funnene, som får frem kjernen i arbeidet.
  2. Bli kjent med brukerne gjennom en brukerundersøkelse: kartlegg holdninger og hva tilbudet betyr for den enkelte. Innhent gode historier og kvalitative tall. Lag personas over de typiske brukerne. 
  3. Ha en kort telefonsamtale med 5 utvalgte nøkkelpersoner fra offentlige samarbeidspartnere. Samtalen skal fokusere på dagens situasjon i bybildet og hvilken verdi de mener at Oslo Skateboardforening dekker i denne situasjonen. 
  4. Oppsummer funnene på en måte som synliggjør effekten/verdien av tilbudet

Pro bono-teamet:

  • Ada Withbro Villum
  • Kari Schultz Geier
  • Rita Sivertsen
  • Thomas Raddum
  • Trine-Lise Lyng
  • Yngve Holtberget