Oss Mot Mobbing

63 000 barn mobbes i Norge i følge Folkehelseinstituttet. Dette så Kristian og Ada seg lei på og ofret derfor alt for å bygge opp Oss Mot Mobbing.

5 år senere har de fordratt for 60 000, vunnet Årets Forbilde og reist landet rundt i sin kamp mot mobbing. Tross sin unge alder har de utrettet store ting for å bedre barn og unges hverdag.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Utviklet Oss Mot Mobbings forretningsplan frem mot 2022. Prosjektets primære mål var å identifisere veier til en bærekraftig økonomi. Leveransen inkludere også en handlingsplan for 2018/2019 for å nå dette målet.

Pro bono-teamet

  • Pro bono-prosjektleder, Stine Fjell
  • Pro bono-konsulent, John Turesson
  • Pro bono-konsulent, Anders Liland
  • Pro bono-konsulent, Nicole Dante
  • Pro bono-konsulent, Harald Kristofer Berg
  • Pro bono-konsulent, Juan David Alexander Myrann
  • Pro bono-prosjektmentor, Finn Erik Kolnes