Østbyen frivilligsentral

Østbyen frivilligsentral / Kirkens Bymisjon – Møteplass for unge og eldre

Østbyen frivilligsentral er en møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige, organisasjoner og det offentlige. Frivilligsentralen legger til rette for økt frivillig engasjement og innsats i nærmiljøet. Frivilligsentralen har tre ansatte, eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim og er politisk og religiøst uavhengig. Finansieringskilder er offentlig tilskudd og private stiftelser. Tjenestetilbudet retter seg spesielt mot unge (opp til 30 år) og eldre (60 +). Frivilligsentralen har mange ulike aktiviteter, Prospera prosjektet skal ta utgangspunkt i tiltakene Fire snitter og en kaffe – Søndags- tilbud fra de unge til de eldre og Generasjonsmøter – Berikende møter på tvers av generasjoner og kulturer.  

Begge tiltakene bidrar til økt forståelse mellom mennesker i lokalsamfunnet, på tvers av både kulturelle forskjeller og generasjonsskiller. Prospera skal hjelpe med grunnlag for videre finansiering.

Prospera-prosjektet

Tiltakene har vært finansiert via TV aksjonen i tre år.  Inneværende år er finansiert via kommunen og ulike giverstiftelser inkludert Gjensidigestiftelsen. Formålet med prosjektet er å sikre videre finansiering av tiltakene etter 2022.

For å øke bevisstheten om verdien av innsatsen i tiltakene Fire snitter og en kaffe og Generasjonsmøter, skal Prospera-teamet:

  • Kartlegge og synliggjøre verdien den enkelte deltaker (unge og eldre)  og samfunnet har av  tiltakene
  • Funnene oppsummeres som et grunnlag for organisasjonens videre arbeid
  • Lage en presentasjon  til politikere, myndighetspersoner og giverstiftelser som synliggjør verdien av tiltakene

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, erfaring med monitorering og evaluering, markedsføring / kommunikasjon, management consulting, samfunnsviter, prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet her!

 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Trondheim
  • Oppstart: Februar 22
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper