Østbytunet | Oslo

Østbytunet 

Å tilby behandling til barn med komplekse vansker er kjernevirksomheten ved Østbytunet. Dette gjør de ved å fokusere på å ta vare på barnas interesser og talenter, og ikke på hvor store barnets vansker er. Østbytunet tilbyr behandling som er mestrings- og utviklingsfokusert for barn som pga sin væremåte er kommet “på kant med” egen skole og nærmiljø. 

Østbytunet er en behandlingsinstitusjon som har eksistert i mer enn 50 år. Formålet har i alle år vært å tilby best mulig behandling for barn og unge med komplekse psykiske lidelser. I 2018 ble det opprettet en egen avdeling rettet mot eksterne organisasjoner og tjenester. Formålet med denne avdelingen er å bidra til å spre kunnskap om konsekvenser av vedvarende livsbelastninger på barn og unges fungering, samt hvordan de skadelige effektene av slike belastninger kan dempes/repareres. Virksomheten i den nye avdelingen retter seg mot et bredt spenn av tjenester slik som skole, barnehage, kriminalomsorgen, barnevernet og psykisk helsevern. Prosperastiftelsen skal hjelpe Østbytunet med en plan for å markedsføre og selge de nye produktene og tjenestene.

Prosjektet finansieres av Prosperastiftelsen.

Meld din interesse for prosjektet her!

Pro bono-prosjektet

Østbytunet opplever stor etterspørsel etter de nye produktene og  tjenestene i sin nye fagavdeling.  Prospera Stiftelsen skal hjelpe Østbytunet med en plan for å markedsføre og  selge tjenestene til den aktuelle målgruppen på en effektiv måte . Østbytunet ønsker en ny nettside for denne virksomheten. 

 Prosjektet omfatter: 

  • Grafisk profil – herunder foreslå logo
  • Profilering og synliggjøring på hjemmesiden og andre plattformer
  • Forslag til struktur på ny nettside
  • Anbefale hvordan bruken av sosiale medier kan bidra til å øke trafikk til nettsiden
  • Konkret handlingsplan for 2024

 

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, grafisk design,  interaksjonsdesign, markedsføring, kommunikasjon, web-utvikling, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet her!

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart:  August/ september 2023
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper