Pancreaskreft Nettverk Norge (PKNN)

Pancreaskreft Nettverk Norge (PKNN)

Kreft i bukspyttkjertelen er en kreftform med lav overlevelsesrate og kort forventet levetid. I 2019 fikk 909 nordmenn diagnosen og antallet øker fra år til år. Pancreaskreft Nettverk Norge (PKNN), er et nettverk som ønsker å bidra til en bedre hverdag for pasienter med pancreaskreft og deres pårørende. Nettverkets  formål er å fremme et lengre og bedre liv for pasienter med bukspyttkjertelkreft gjennom økt oppmerksomhet, informasjon, tilgang til nye behandlingsformer, mobilisere mer støtte til forskning og opprette internasjonalt samarbeid. De driver informasjonsportalen pknn.no, med kvalitetssikret informasjon om sykdommen, behandling og rehabilitering. Prospera skal hjelpe med kommunikasjonsstrategi.  Prosjektet gjøres i samarbeid med Stiftelsen Solfall.

Prospera-prosjektet

PKNN består av et arbeidende styre, en arbeidsgruppe innen informasjon/ kommunikasjon, et fagråd og en administrasjon. Organisasjonen er i ferd med å opprette flere arbeidsgrupper i distriktene. Det er ansatt en daglig leder i 50% stilling, utover det er alt basert på frivillig arbeid.

Frem til nå har PKNN ikke hatt noen kommunikasjonsstrategi eller plan for hvordan organisasjonen skal kommunisere ut. PKNN ønsker økt synlighet og å få inn flere medlemmer. Videre ønsker organisasjonen å kommunisere tydeligere og mer målrettet og å være mer aktive i digitale kanaler. Organisasjonen ønsker å nå ut til følgende grupper: Norges befolkning, pasienter og pårørende, helse-Norge og helsemyndigheter og andre relevante aktører innen helse og omsorg, i tillegg til sponsorer og samarbeidspartnere. 

Prospera-teamet skal lage en overordnet nasjonal kommunikasjonsstrategi. Denne strategien skal lett kunne operasjonaliseres i en kommunikasjonsplan. Kommunikasjonsstrategien bør inkludere konkrete verktøy og retningslinjer som vil være enkle å ta i bruk. Det meste gjøres frivillig så alt må være ressurseffektivt. 

  • Kommunikasjonsstrategien skal inkludere organisasjonens ambisjoner, visjon, misjon, en klargjørende SWOT, etiske retningslinjer for kommunikasjon, og identifisere de viktigste kommunikasjonsmessige dilemmaene.
  • Hvordan kan bruken av de ulike sosiale media kanalene optimaliseres for å kommunisere ut?
    Lage en enkel kommunikasjonsplan for publisering. PKNN ønsker å vite hvilke tidspunkt det svarer seg å legge ut innhold i sosiale media kanalene for å nå flest mulig og treffe målgruppene.

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, strateg, markedsfører, kommunikasjon, tekstforfatter, helsefaglig bakgrunn er en fordel, prosjektmentor

 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo 
  • Oppstart: Januar/februar
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 900 konsulenter fra ledende norske selskaper

Vil du delta i prosjekt for PKNN?  Send en e-post eller ring en av oss: 
Lene, lene@prosperastiftelsen.no, (92 16 06 95), Magnus, magnus@prosperastiftelsen.no, (41 62 11 34) eller Stein Ove, stein.ove@prosperastiftlsen.no (90 69 02 81)