Papillion

Papillion er en møteplass og brobygger som skaper muligheter for minoritetsjenter.

Organisasjonen ble startet av kvinner med innvandrerbakgrunn som selv har kjent på problemstillingene innvandrerjenter står ovenfor og ønsket å tilby en møteplass hvor jenter kan føle tilhørighet og trygghet.

Papillion har et bredt tilbud og jobber innen områder som språkopplæring, arbeidstrening, utdanning, mat, sang og dans, nettverksbygging og menneskerettigheter.

De ønsker at kvinnene skal finne sin egen vei og bli en samfunnsressurs.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebanken Vest.

Prospera-prosjektet

Prospera hjalp Papillion med en ekspansiv etableringsstrategi ettersom organisasjonen skal få økt tilstedeværelse i Bergensområdet.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-team

  • Pro bono-konsulent: Trude Falkenberg
  • Pro bono-konsulent: Stine Sofie Grindheim
  • Pro bono-konsulent: Vanja Marie Kvist
  • Pro bono-konsulent: Christian C. Onstad
  • Pro bono-konsulent: Marie Elvik NæssPro bono
  • Prosjektmentor: Valborg Fodstad