PIO-Senteret

Når fysisk eller psykisk sykdom rammer, rammes også de nærmeste: familie og nettverk.

Derfor er det viktig at de pårørende får riktig hjelp og støtte og at helsepersonell samarbeider med pårørende.

PIO-senteret er et støttesenter for pårørende, også den som er syk og et kompetansesenter for helsepersonell.

PIO-senteret sitter på unik kunnskap og erfaring og arbeider for å styrke familie- og nettverksperspektivet i helsetjenestene, og samspillet mellom ansatte og pårørende i omsorgsarbeidet.

Prospera-prosjektet

PIO-senteret er bygd opp av driftige ildsjeler og fyller dette året 10 år. Organisasjonen har vokst og derfor trengte de en strategi for de 5 kommende årene. Strategien skal hjelpe dem prioritere, vokse videre på en optimal måte og ha maksimal innvirkning for pårørende i hele landet.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Pro bono-prosjektleder Nina Bremnes
  • Pro bono-konsulent Signe Rustøen
  • Pro bono-konsulent Åse Velure
  • Pro bono-konsulent Anette Louise Strøm
  • Pro bono-konsulent Egil Utheim
  • Pro bono QA-coach Trude Bjånes