PitStop Norge

PitStop Norge

PitStop Norge er en non-profit sosial entreprenør som de siste 5 årene har utviklet en rekke innovative løsninger for å styrke bekjempelsen av ungt utenforskap i Norge. Modellen er svært kostnadseffektiv, og 80% av deltakerne i deres programmer kommer tilbake i jobb eller skole etter deltakelse. Deres visjon er å bli en foretrukket og nasjonalt ledende leverandør av tjenester innenfor forebygging og inkludering av unge i utenforskap. Målsettingen for de neste 10 årene er å etablere 20 PitStop-arenaer fordelt over alle landets fylker, slik at 10.000 unge kan inkluderes i PitStop-konseptet. PitStop har blitt kåret til en av de 3 fremste sosiale entreprenørene i Norge av bla. Ferd og Innovasjon Norge. Prospera-teamet skal hjelpe til med strategi for bærekraftig økonomi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

PitStop Norge dekker driftskostnadene for nye arenaer det første året og legger til rette for brofinansiering fra eksterne finansiører det andre året. Deretter skal arenaene stå på egne ben økonomisk og drives etter franchise-modell, der de betaler en andel av sine inntekter til PitStop Norge. Arenaenes viktigste kunder er kommune, fylkeskommune og NAV, men det er krevende å komme inn på disses budsjetter. PitStop Norge har fått midler fra bl.a. Avdir, Kavlifondet og Sparebanken Vest, men de ønsker en mer stabil og forutsigbar inntektsstrøm fremover. 

Prosperateamet skal analysere den eksisterende forretningsmodellen, finansieringsplanen og skaleringsstrategien med mål om å utvikle strategiske anbefalinger for å oppnå økonomisk bærekraft og forutsigbarhet. 

Leveransen inkluderer: 

  • Kartlegge nå-situasjonen
  • Lage økonomisk prognose 3 år frem med to ulike scenarioer (høyt/lavt inntektsnivå)
  • Utvikle strategiske anbefalinger for å oppnå økonomisk bærekraft

Ønsket kompetanse i teamet:

Forretningsutvikler, strateg, økonom, person med god forståelse for innkjøpsprosesser i offentlig sektor (NAV, kommune eller fylkeskommune), prosjektleder, prosjektmentor.

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Bergen
  • Oppstart: januar/februar
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Du blir medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1000 konsulenter fra ledende norske selskaper

Vil du delta i prosjekt for PitStop Norge?  Send en e-post eller ring en av oss: 
Lene, lene@prosperastiftelsen.no, (92 16 06 95), Magnus, magnus@prosperastiftelsen.no, (41 62 11 34) eller Stein Ove, stein.ove@prosperastiftlsen.no (90 69 02 81)