Prosjekt Haiti

PROSJEKT HAITI HJELPER BARN OG KVINNER
Prosjekt Haiti gjør et imponerende arbeid for å bedre levevilkårene i et land som er preget av fattigdom og naturkatastrofer. De driver blant annet 2 skoler med totalt 400 elever og samfunnshus med helsestasjon. De sysselsetter også lokale gjennom sine mange initiativ som bakerier og frisørskole.

VI HJALP DEM MED STRATEGI
Prospera hjelper Prosjekt Haiti med å utforme en strategi for deres arbeid i årene som kommer.

Bli en del av Prospera-nettverket!