Prospera verktøy

Prospera har så langt gjennomført 209 pro bono-prosjekter. 100 av disse i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Nå er tiden inne for å hente ut verktøyene teamene har utviklet for å hjelpe ideelle organisasjoner, og tilgjengeliggjøre disse til gratis benyttelse for alle i ideell sektor. Innholdet vil være svært interessant for ideelle organisasjoner, men også våre konsulenter.

Dette krever innsikt i hva organisasjoner har behov for hjelp til, hvordan man tilrettelegger for at personer uten fagekspertise kan benytte seg av verktøyene, og en utforming så det er lett å orientere seg.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Formålet med prosjektet er å tilby sentrale verktøy gratis og lett tilgjengelig til alle ideelle organisasjoner.

Dette gjøres ved å publisere digitalt en katalog over verktøy, maler og know-how som organisasjoner kan bruke fritt.