Prospera

Prospera er et nettverk av 900 pro bono-konsulenter med høyere utdannelse og arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor.

Sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner kan søke Prospera om hjelp innen juss, forretningsutvikling, økonomi, organisasjonsutvikling, PR og kommunikasjon og coaching. Vi kaller det ”kompetansebasert frivillighet”. Vi ønsker nå å utvide vårt tilbud ved å skreddersy frivillighetsreiser til seniorer.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Oslo Kommune.

Prospera-prosjekt

Prospera-teamet skal lage en roadmap for seniorer i bedrifter som ønsker å ta større del i frivillig arbeid, med tanke på overgangen til pensjonisttilværelsen.

Teamet skal lage en plan for rekruttering, onboarding, og rammer for oppdragsfrivillighet basert på pensjonisters behov og kapasitet. Modellen skal ta utgangspunkt i Prosperas eksisterende 3-måneders-program.

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder Petter Spence
  • Pro bono-konsulent Hanne Borgersen
  • Pro bono-konsulent Tor Andre Wigmostad
  • Pro bono-konsulent Eli Haugerud
  • Pro bono-konsulent: Per Nordahl
  • Pro bono-prosjektmentor Linn Huse Amundsen