Ridderrennet

Ridderrennet er arrangør av ulike sportslige eventer og aktiviteter for syns-og bevegelseshemmede.

Tilbudet skal bidra til å senke tersklene for funksjonshemmedes deltakelse i fysisk aktivitet gjennom et livsløp og hjelpe den enkelte til å se muligheter, møte utfordringer og sprenge grenser.

Ridderrennet har ikke en like sterk merkevare blant oppvoksende generasjoner som tidligere.

Prospera-prosjektet

Prospera teamet har hjulpet Ridderrennet med en kommunikasjonsstrategi med spesielt fokus på kommunikasjon mot potensielle sponsorer.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Pro bono-prosjektleder: Arild Ulseth
  • Pro bono-konsulent Sabine Ameln
  • Pro bono-konsulent Veronika Dokken
  • Pro bono-konsulent Martin Ygre
  • Pro bono-konsulent Tone-Christin Akselsen Skau
  • Pro bono-prosjektmentor Linda Sparre
Pro bono-team for Ridderrennet

Pro bono-team