Robin Hood-huset

Robin Hood Huset

Utenforskap kan ha mange ulike årsaker. Fattigdom er en av dem. Stiftelsen Robin Hood Huset driver et rusfritt og livssynsnøytralt møtested for økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende. De har siden 2004 holdt til midt i Bergen sentrum. Huset er et sted for sosialt samvær, selvhjelp og sosialpolitisk interessearbeid. Robin Hood Huset arbeider både på individ-, gruppe- og systemnivå. I tillegg til å drive møtestedet Robin Hood Huset er organisasjonen en sosialpolitisk aktør. Stiftelsen Robin Hood arbeider for å synliggjøre og skape debatt rundt dagens velferdsutfordringer. Stiftelsen Robin Hood Huset drives med støtte fra Bergen kommune, Vestland Fylkeskommune, Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV, private givere og en betydelig dugnadsinnsats. Prospera skal hjelpe til med kommunikasjonsstategi basert på Stiftelsens verdigrunnlag.

Prospera-prosjektet

Sammen med personalgruppen og styret har Stiftelsen Robin Hood Huset utarbeidet et strategidokument med et verdigrunnlag. Verdiene er åpen, styrkende og bevisstgjørende. Arbeidet med å implementere verdiene i intern og ekstern kommunikasjon er ikke startet. Robin Hood huset har en fornyet personalgruppe og en full gjenåpning etter covid-19 pandemien står for døren. Timingen for implementering av verdiene er dermed god. 

Prospera skal hjelpe med kommunikasjonsstrategi. Målet  med prosjektet er å sikre en helhetlig og gjenkjennelig kommunikasjon som tydeliggjør hva Stiftelsen Robin Hood Huset er. Prosperateamet skal:

  • Kartlegge eksisterende kommunikasjonskanaler og sentralt  kommunikasjonsmateriell 
  • Analysere innholdet i kanalene opp mot nedfelt verdigrunnlag og identifisere gapet
  • Lage forslag til hvordan innholdet i kanalene kan tilpasses slik at det er fundamentert i Stiftelsens verdigrunnlag

Pro bono-teamet:

  • Bjarte Erstad
  • Christian Onstad
  • June Kristiansen
  • Pirita Maarit Johnsen
  • Sidsel Humberset
  • Trude Kjos Falkenberg