Rockheim

Rockheim er et nasjonalt museum for populærmusikk.

Rockheim skal samle inn, ta vare på og videreformidle norsk populærmusikk fra 1950-tallet og frem til idag.

I tillegg til museet foregår det arkivering, forskning og forvaltning av norsk musikkhistorisk materiale.

Prospera-prosjektet ble gjennomført med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Rock og populærmusikk er en av bærebjelkene som har formet vår felles moderne kultur. For å formidle og videreføre dette til kommende generasjoner må Rockheim nå den yngre målgruppen.

Prospera-teamet gjennomførte en målgruppe-undersøkelse for å gi innsikt i hvem de unge er og hva de ønsker fra Rockheim. Leveransen inkluderer en dyp forståelse av hvem de unge er, hvordan de best nåes samt mulighetene og utfordringene denne målgruppen gir Rockheim.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Pro bono-prosjektleder Tom Haarsaker
  • Pro bono-konsulent Gry Elisabeth Pedersen
  • Pro bono-konsulent, Mona Lundereng
  • Pro bono-konsulent, Grete Thorsdatter Svartvatn
  • Pro bono-konsulent, Hildegunn Gutvik
  • Pro bono-prosjektmentor, Larisa Schløsser-Møller

Prospera-teamet