Røde Kors – Nettverk etter soning

Gjennom Nettverk Etter Soning (NES) tilbyr Røde Kors støtte og hjelp til tidligere straffedømte. Målgruppen er straffedømte som er psykisk stabile, rusfrie, og som er motivert for varig endring. Overgangen fra fengsel til frihet kan være vanskelig. NES ønsker å være en brobygger til det øvrige samfunn og døråpner til nye positive nettverk – uten rus og kriminalitet. Hvis tilbudet kan bidra til at tidligere straffedømte ikke havner tilbake igjen i fengsel, er det store samfunnsmessige gevinster å hente, i tillegg til de følgene det har for vedkommende og hans/hennes familie.

NES i Stavanger har fra oppstarten i 2015 arbeidet for at straffedømte skal få en bedre overgang til samfunnet gjennom én til én relasjoner og fellesaktiviteter. NES har ca. 100 frivillige til enhver tid, og i gjennomsnitt 80 straffedømte som får hjelp. NES Stavanger ønsker nå å etablere et tilbakeføringssenter som samler alle aktivitetene NES tilbyr på ett sted, i tillegg til å samle ulike aktører og samarbeidspartnere som jobber med og for målgruppen under ett og samme tak. Flere av disse samarbeidspartnerne er allerede på plass. Målet er kompetansedeling, bedre samarbeid og tilgjengelighet for en svært sårbar målgruppe med store og sammensatte behov. Prospera skal hjelpe med en etableringsplan for tilbakeføringssenteret.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Prospera-prosjektet

Tilbakeføringssenteret i Stavanger vil bli en realitet ved utgangen av 2021/begynnelsen av 2022. Stavanger Røde Kors eier et hus i tilknytning til kontoret Thiisabakken 3, men andre lokaler kan også være aktuelle. Det er etablert tilbakeføringsentre andre steder i landet, og selv om tilbakeføringsenteret i Stavanger skal være lokalt tilpasset, vil det være nyttig informasjon å hente fra de andre sentrene.

Prospera-teamet skal hjelpe med en etableringsplan for tilbakeføringsenteret i Stavanger.

  • Kartlegge styrker, svakheter, muligheter og risiko ved etablering av senteret.
  • Utarbeide en stakeholderanalyse: hvilke aktører er relevante å knytte seg opp mot strategisk og økonomisk?
  • Lage en behovsanalyse I tett samarbeid med ansatte og arbeidsgruppen i NES: hva kreves av menneskelige og økonomiske ressurser for å etablere og drive tilbakeføringssenteret på en bærekraftig måte
  • Lage en handlingsplan for 2021/2022 for å iverksette tilbudet. Det er viktig at dette er en detaljert plan som NES kan følge etter endt prosjekt.

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Stavanger
  • Oppstart: februar/mars 2021
  • 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid
  • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, forretningsutvikler, økonom, strateg, organisasjonsutvikler, fordel med entreprenørskap erfaring, prosjektmentor

Vil du bidra i prosjektet for Nettverk etter Soning?
Svar på denne e-posten eller ring en av oss: 
Lene (92 16 06 95), Magnus (41 62 11 34) eller Stein Ove (90 69 02 81)