Rødhette på Tøyen

Rødhette

Har du utfordringer med å få hverdagen som aleneforelder  til å gå opp når du jobber i turnus eller må studere? Er det lenge siden du hadde noen timer helt for deg selv eller sammen med noen venner? Som aleneforeldre kan det være vanskeligere å få avlastning og muligheten til å hente inn overskudd. Rødhette holder til på Tøyen i bydel Gamle Oslo og er et avlastnings-og aktivitetstilbud for aleneforeldre og deres barn i Oslo basert på frivillighetsprinsippet.  

Hos Rødhette er foreldrene selv med på å drive stedet. Den tiden man jobber, kan man senere ta ut i avlastning. Det er en bytteordning i trygge omgivelser med fast ansatt tilstede hvor man passer andres barn, for siden å få egne barn passet. Prospera skal hjelpe med bærekraftig økonomi.

Prospera-prosjektet

Rødhette mottar årlige midler fra Oslo kommune, som per i dag er den eneste inntektsbringende kilden til Rødhette. For å kunne drifte og utvikle Rødhette videre, er det nødvendig og se etter alternative inntektsstrømmer, og som gir en langsiktig økonomisk bærekraft. Per i dag har Rødhette døgnåpent fra fredag klokken 17 til søndag klokken 16. Det er ventelister for å bruke tilbudet og det er etterspørsel etter utvidet åpningstid i ukedagene. 

Prosjektmålet er å bidra til langsiktig økonomisk sikkerhet slik at Rødhette kan holde tilbudet åpent også på sikt, og ønskelig med utvidet åpningstid. Prospera skal hjelpe med bærekraftig økonomi, med fokus på verdiforslag; “hva løser Rødhette for hvem?” Verdiforslaget vil bidra til tydeliggjøring av det unike med Rødhette og vil bli brukt i søknader opp mot finansielle samarbeidspartnere. 

Prospera teamet skal:

  1. Kartlegge dagens forretningsmodell (f.eks. Business Model Canvas).
    – Lage et verdiforslag som tydeliggjør hva Rødhette gjør, hva er Rødhettes overordnede mål og hvem er hoved-målgruppen. 
  2. Kartlegge potensielle alternative inntektesstrømmer
  3. Foreslå konkrete, strategiske anbefalinger knyttet til fremtidig forretningsmodell (Business Model Canvas og Value Proposition Canvas)

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, økonomi, forretningsutvikler/organisasjonsutvikler, kommunikasjon,  prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet her!