ROS Nasjonalt | Bergen

ROS Bergen/Nasjonal – Rådgivning om spiseforstyrrelser

En av ti personer i Norge har ifølge Folkehelseinstituttet en spiseproblematikk, og spiseforstyrrelser er et stort folkehelseproblem. 88 000 personer i Norge har  til enhver tid ha en spiseforstyrrelse. Anoreksi er den mest dødelige psykiske lidelsen for unge kvinner i Norge. I tillegg er det store mørketall når det gjelder gutter/menn.

Spiseforstyrrelser kan ødelegge liv, både for den det gjelder og de pårørende.

Vil du bidra til arbeidet ROS gjør?

ROS er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende. De tilbyr samtaler både fysisk, på telefon og chat. Dette tilbys både til brukere og pårørende. ROS inviterer til temakvelder, kurs og annen gruppeaktivitet. I tillegg driver de med informasjonsarbeid om spiseforstyrrelser, forebyggende virksomhet blant ungdom og holdningspåvirkning rundt kropp og utseende.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR- Bank

Prosperastiftelsen sitt prosjekt

ROS har i dag en egen prosjektleder som har oversikt over finansieringsmuligheter gjennom det offentlige og fond/legater. De opplever at dette er et område de har god oversikt over.

For å få en mer solid og bærekraftig finansieringsmodell i årene som kommer,  ønsker ROS  flere bein å stå på. De ønsker å se spesielt på samarbeid med næringslivet som en mulighet. Så langt har ikke ROS jobbet målrettet mot næringslivet, og ønsker å prioritere dette fremover. Det er en klar prioritering fra styret og administrasjon i ROS  rundt ressurser/manpower til dette. Status i dag er at ROS Norge ikke har noen samarbeidspartnere i næringslivet bortsett fra noen stiftelser.

Teamet fra Prosperastiftelsen  skal hjelpe ROS med salgsstrategi og salgspresentasjon opp mot nasjonale  samarbeidspartnere i næringslivet. Teamet skal kartlegge hvordan ROS kan jobbe rettet mot denne målgruppen og etablere gode samarbeidspartnere med utgangspunkt i næringslivets samfunnsansvar.

Vi skal levere en plan rundt ROS sitt arbeid mot aktuelle nasjonale næringslivspartnere. Denne skal inneholde:

 • Strategi for næringslivssatsningen
 • Presentasjoner
 • Avtalevarianter
 • Salgsargumenter
 • Varme leadslister 
 • Informasjon til bruk på hjemmeside
 • Salgstrening av involverte medarbeidere

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Bergen
 • Oppstart: Februar 2023 
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsen sin administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1300 konsulenter fra ledende norske selskaper