Røverkaffe

Røverkaffe er et sosialt entreprenørskap i regi av Nettverk etter soning, et tiltak i Røde Kors som hjelper straffedømte tilbake til et helt vanlig liv, med jobb, uten dårlige venner, men med et godt og trygt nettverk rundt seg.

Røverkaffe gir muligheten til å skape en ny identitet, til å bytte ut kriminaliteten med andre positive ting som innovasjon, arbeidsglede og -vilje. Alt overskudd fra salg går tilbake til bedriften.

Røverkaffe leverer ferskbrent kaffe til organisasjoner og enkeltpersoner, samt via eget utsalg midt i Fredrikstad sentrum. Kaffen er valgt ut og importert direkte fra bonden, og de lager etter eget utsagn “kriminelt god premiumkaffe”.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebank 1 Østfold Akershus.

Prospera-prosjektet

Målet for prosjektet er å lage et godt arbeidsverktøy for rekruttering og oppfølging av frivillige som kan være med på å skape et trygt nettverk med likeverdige medmennesker.

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder Line Skaane
  • Merethe Slensvik Halvorsød
  • Stine Ferguson
  • Fredrik Brostrøm-Hansen
  • Hege Bongard
  • Erik Andreas Christensen
  • Lars Kristian Aasbrenn