Røverprosjektet

Røverprosjektet

Veien tilbake til samfunnet etter soning og rusmisbruk kan være vanskelig. Mange faller tilbake og samfunnet taper viktige ressurser disse menneskene representerer. Røverprosjektets  formål er å tilby mennesker med rus- og soningsbakgrunn et nettverk av likepersoner, en mestringsarena for selvutvikling og arbeidstrening med mål om ordinært meningsfullt arbeid. Samtidig har organisasjonen fokus på barn som pårørende og mål om skape et nettverk med rom for familievennlige aktiviteter. Røverprosjektet  tilbyr arbeidsaktiviteter i Jan Inges snekkerverksted, gjennom vaktmestertjenester og drift av butikken “Røverkjøpet & Hood” i et kontorbygg i Sarpsborg. Her arrangeres også ulike aktiviteter for målgruppa.  I 2022 skal de gjennomføre prosjektet “Ung og innafor”  med fokus barn av innsatte og rusmisbrukere. Prospera skal hjelpe Røverprosjektet med bærekraftig økonomi.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Det er ingen faste ansatte i Røverprosjektet og virksomheten har i stor grad blitt drevet basert på frivillig innsats, dugnad og gjensidige tjenester. Per i dag samarbeider Røverprosjektet med NAV om arbeidstrening og har en intensjonsavtale med  kriminalomsorgen i Indre Østfold. De samarbeider også med ulike brukerorganisasjoner og andre instanser. ” Ung og innafor”-prosjektet som skal gjennomføres inneværende år er støttet av Gjensidigestiftelsen. Det gir mulighet for en 70% stilling fordelt på 2 personer i prosjektet. Organisasjonen ønsker å styre mot bærekraftig drift og struktur for å kunne utvikle Røverprosjektet videre og skape faste arbeidsplasser.

Prosperateamet skal etablere en bærekraftig forretningsmodell for de neste 2 årene

  • Kartlegge dagens drift inkludert en SWOT analyse
  • Utarbeide konkrete forslag til forbedringer i dagens drift
  • Handlingsplan for forutsigbar økonomisk drift og vekst 

 

Ønsket kompetanse i teamet

Prosjektleder, økonomi, erfaring med ideell sektor, organisasjonsutvikling, forretningsutvikling/strategi, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet her!

 

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Sarpsborg/Fredrikstad
  • Oppstart: Februar
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 900 konsulenter fra ledende norske selskaper