Rusfri oppvekst

Som barn kan man gjerne kjenne på redsel og utrygghet i settinger hvor voksne er synlig beruset og ruset. Organisasjonen Rusfri oppvekst ble stiftet i 1907 og jobber for rusforebygging og bedre oppvekstsvilkår for barn og unge gjennom barnehagen og skolen.

Prospera har gjennomført et prosjekt for Rusfri Oppvekst hvor teamet hjalp organisasjonen med å sikre midler til et innovativt SFO-prosjekt, høsten 2019 ble et andre strategiprosjekt gjennomført. Nå skal vi i gang med prosjekt nr. tre for organisasjonen.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Bergesenstiftelsen.

Prospera-prosjektet

Rusfri Oppvekst har de siste fem årene gjennomgått store endringer og vekst i aktivitet og antall ansatte. Rusfri Oppvekst må med en liten administrasjon og små ressurser løse mange oppgaver.

De server 650 medlemmer og 10 lokallag, holder kurs for ansatte på skoler og i barnehager, utvikler innovative prosjekter, driver politisk påvirkningsarbeid og jobber med fundraising. Organisasjonen trenger nå å prioritere og strukturere sitt videre arbeid.

Teamet skal i nært samarbeid med daglig leder Tasim Karim bistå med å definere kjerneoppgavene gjennom en kartlegging av oppgavene administrasjonen gjør med tanke på hvordan de samsvarer med organisasjonens formål, hvilket verdiskapingspotensial de har og hvor gjennomførbare de er med dagens ressurser.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-teamet

  • Ina Catrine Nordbø-Rasmussen
  • Øyvind Hansen
  • Trude Falkenberg
  • Gro Dyrhaug
  • Andreas Nesse Persson
  • Christian C. Onstad

Teamfoto