Rusfri oppvekst (Finansiering)

Barn som strever på skolen strever ofte desto mer på SFO. Dette vil Rusfri Oppvekst gjøre noe med.

Organisasjonen jobber for bedre oppvekstsvilkår for barn og unge og trenger Prosperas hjelp til å finansiere et innovativt forskningsprosjekt.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebanken Vest.

Prospera-prosjektet

Prospera hjalp Rusfri Oppvekst å finansiere prosjektet. Kommunen var et viktig mål, men også andre kilder skal vurderes.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Pro bono-team

  • Pro bono-konsulent Eva-Lise Hunderi
  • Pro bono-konsulent Tina Antonelli
  • Pro bono-konsulent Cecilie Wilson Ramstad
  • Pro bono-konsulent Åshild NylundPro bono-prosjektmentor Christina Brautaset