Sabona

Sabona

Alle mennesker trenger å skape og vokse, men da må de bli sett. Sabona betyr “jeg ser deg”! Sabonas visjon er et Zimbabwe i vekst. De er en bistandsorganisasjon som jobber på grasrota for en bedre fremtid for menneskene i Zimbabwe, et konfliktfylt land langt sør i Afrika. Sabona har et helhetlig fokus på utdanning, sysselsetting og helse. De har erfart at alle tre må til for å skape et bærekraftig samfunn og at hjelp til selvhjelp er nøkkelen til suksess. Derfor eier lokalbefolkningen selv sine egne prosjekter og er med i hele prosessen, fra idé, til utførelse og drift. Når et prosjekt er ferdig er det lokalsamfunnet som tar seg av driften slik at Sabona trygt kan gå videre til å hjelpe andre som trenger det. Dette skaper prosjekter som er solide, effektive, transparente og bærekraftige. Prospera skal hjelpe Sabona med bærekraftig økonomi.

Prospera-prosjektet

For å kunne skape mer aktivitet og hjelpe flere i Zimbabwe er Sabona avhengig av en mer forutsigbar økonomi og inntektsstrømmer som ikke er øremerkede og kan brukes til prioriterte formål. Sabona har 1,5 faste årsverk samt 2 praktikanter i Oslo og 5 ansatte i Sabona Trust i Zimbabwe. De leier også inn lokale ressurser i Zimbabwe for mindre oppdrag ved behov. Sabona er nå i prosess med å ansette en fundraiser med formål om å øke inntektsstrømmene til organisasjonen. Sabonas finansieres gjennom faste givere (fadderbarnordning og Sabonavenn), donasjoner fra private eller bedrifter, inntekter av Standup Aid og andre kulturarrangementer samt legater/fondsmidler. Bedriftsavtalene er ikke kontraktfestet som flerårige og bidrar til stor usikkerhet i den økonomiske situasjonen. 

Prosperateamet skal:

 • Kartlegge den økonomiske nåsituasjonen:
  – Hvilke inntektsstrømmer er frie og hvilke er øremerkede?
  – Hvilken kapasitet fra organisasjonen krever oppfølgingen av de ulike inntektsstrømmene?
 • Lage en prioritering på hvilke inntektsstrømmer som har potensiale for vekst og hvilke ressurser som vil kreves for å oppnå dette
 • I samarbeid med Sabona sette innsamlingsmål for de neste to årene
 • Lage en handlingsplan med prioriterte aktiviteter for å hjelpe Sabona med å nå innsamlingsmålene. 

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, økonom, forretningsutvikler,  erfaring med bistandsorganisasjoner/fundraising organisasjonsutvikler, management consulting, prosjektmentor

 

Meld din interesse for prosjektet!

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: Mars
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper