Sabona

Sabona er en grassrotorganisasjon som jobber med helse, utdanning, jordbruk og entreprenørskap i Zimbabwe. Gjennom musikk og kulturarrangementer i Norge ønsker vi å engasjere givere.

Prospera har tildelt Sabona en kommunikasjonskonsulent til å gjennomføre rådgivnining rundt Sabonas kommunikasjon og promotering av deres veldedighetsarrangementer.

Bli en del av Prospera-nettverket!