Sagene IF

Sagene IF

Sagene IF er en stolt idrettsforening med rundt 2200 medlemmer og et yrende liv. Klubben er et fleridrettslag innen  fotball, innebandy, bandy, landhockey, bryting, rugby, tennis, dans, turn, Quidditch/Rumpeldunk og sykkel. De siste årene har klubben vokst betydelig bl.a. gjennom satsing på nye og inkluderende breddeidretter. Klubben har medlemmer fra over 100 ulike nasjonaliteter, og svært mange ikke-etniske nordmenn. I Sagene bydel vokser 37,2 % av barn og unge opp i familier med lav inntekt, og klubben ønsker å være en støttespiller for denne gruppen. Sagene IF har “Flest mulig lengst mulig” som en viktig verdibærer. Et positivt nærmiljø, der folk opplever tilhørighet og mestring, bidrar til at folk opplever at de har et mer meningsfylt liv. Les mer om Sagene IF her.  Propera skal hjelpe med utvikling av metode og verktøy for gjennomføring av medlemsundersøkelse.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DnB

Prospera-prosjektet

Sagene IF ønsker mer kunnskap om de leverer på verdien “Flest mulig, lengst mulig”, og sikre et system for å fange opp eventuell opplevelse av uteblivelse, mobbing eller rasisme. Målet for prosjektet er å gi Sagene IF et godt grunnlag for å forstå sine medlemmer og om klubben leverer på sine kjerneverdier.

Teamet skal lage metode og verktøy som Sagene IF selv kan bruke over tid for å måle temperaturen på sine medlemmer, spesielt mot målgruppen barn og unge uavhengig av språk og bakgrunn, men gjerne også hele medlemsmassen. Elementer som inngår i leveransen er:

  • Hvilke metode(er) og utvalg av respondenter er relevante? 
  • Hvilke kanaler skal undersøkelsen gjøres i (mail, SoMe, fysiske møter osv.) 
  • Hvordan nå barna som ikke snakker / forstår norsk, og hvordan bør undersøkelsen  utformes for å nå alle uavhengig av språk etc.
  • Utforming av spørsmål og nødvendig underlag tilpasset de forskjellige kanalene og undersøkelsesmetodene. I nært samarbeid med Sagene IF Identifisere hvilke hovedspørsmål undersøkelsen skal besvare. 
  • Utarbeide en guide for gjennomføring av fremtidige undersøkelser, og en konkret plan for hvordan Sagene IF utfører undersøkelsen(e) tilpasset sin kapasitet og sine ressurser

Teamet skal ikke gjennomføre undersøkelsene.

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, Metode / analyse, management consulting, markedsundersøkelse, inkluderingsarbeid / fremmedspråklige, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet her!

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: Mars 2022
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperas administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper