Sammen om en jobb

Mye verdifull kompetanse går tapt ved at innvandrerne ikke slipper til i arbeidslivet. Kunnskapen og nettverket til en med lang erfaring fra norsk arbeidsliv kan åpne dører.

Sammen om en jobb kobler innvandrere med høyere utdanning med erfarne frivillige i et mentorprogram på tvers av kulturer. På den måten skaper organisasjonen verdifulle relasjoner, et mer fremtidsrettet arbeidsliv og inkludering av verdifull arbeidskraft.

Nå skal et Prospera-team utvikle salgsstrategi mot bedrifter og offentlig sektor.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

Sammen om en jobb trenger hjelp til å utvikle en salgsstrategi for å oppnå en bærekraftig inntjeningsmodell.

Organisasjonen har i dag sikret et samarbeid med Accenture. Sammen om en jobb ønsker hjelp til hvordan de kan nå ut til flere nye samarbeidspartnere og hvordan de skal gå frem.

Prospera teamet skal hjelpe Sammen om en jobb med en salgsstrategi opp mot bedrifter og offentlig sektor.

Bli en del av Prospera-nettverket!

Prospera-team

  • Pro bono-prosjektleder, Vidar Skinnes
  • Pro bono-konsulent, Hedvig Roesberg Gjerde
  • Pro bono-konsulent, Einar Tønnessen
  • Pro bono-konsulent, Reidar Kjær
  • Pro bono-konsulent, Veronika Dokken
  • Pro bono-prosjektmentor, Sven Kinden Iversen