Sammen på sykkel

Sammen på sykkel gjør det mulig for familie og frivillige å ta med eldre på sykkeltur.

PRO BONO-PROSJEKT
Sammen på sykkel har fått flere prosjektdonasjoner av Prospera. Disse har omhandlet hjelp til etablering av organisasjon, prosjektledelse, strategisk planlegging av skalering fra lokalt til nasjonalt nivå, juridisk veiledning, utarbeidelse av budsjett, rådgivning om markedsføring, samt digital support og regnskapsføring.

Det er i dag sykler i alle landets fylker.

(Foto: Tanya Schoonraad Wallin)

Bli en del av Prospera-nettverket!