Sandkasse Bærekraftig Økonomi | Oslo

Sandkasse bærekraftig økonomi

Forutsigbar økonomi er et viktig bærebjelke for ideelle organisasjoners eksistens og videreutvikling. Samtidig er mange støtteordninger prosjektbaserte og dermed avgrenset i tid. Dette gjør at effektive og vellykkede prosjekter må legges ned til fordel for nye prosjekter som det er lettere å skaffe finansiering til. Alternativt “prosjektifiseres” ordinær drift (som feks administrativt personell, husleie, strøm osv)  i forsøk på å skaffe finansiering. Å finne finansiering for drift, er en problemstilling Prosperastiftelsen møter hyppig hos de organisasjonene vi hjelper. Det brukes mye ressurser i organisasjonene på å løse denne utfordringen som heller kunne vært brukt til kjernevirksomheten.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Meld din interesse for prosjektet her!

Pro bono-prosjektet

Prosperastiftelsen har gjennomført en rekke prosjekter innen bærekraftig økonomi for ulike organisasjoner. Teamet skal gjennomgå et utvalg av disse samt gjennomføre innsiktsarbeid blant aktuelle organisasjoner. På bakgrunn av innsikten skal teamet

  • Utarbeide noen universelle råd for finansiering av drift av ideelle organisasjoner
  • Sammenfatte rådene i en veileder som enkelt kan distribueres gjennom Prosperastiftelsens verktøykasse og andre plattformer

Liste med aktuelle rapporter og organisasjoner vil foreligge ved prosjektstart.

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, økonomi, forretningsutvikling, organisasjonserfaring, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet her!

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: August/september
  • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
  • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
  • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper