Sandkasse Digitalisering | Oslo

Digitalisering i frivillige organisasjoner

Problem

Frivillige organisasjoner løser komplekse samfunnsproblemer med små ressurser. Utredning i regi av Frivillighet Norge viser at behovet for digitalisering er stort, mens ressursene til dette er små. Digitalisering spenner fra utvikling av komplekse løsninger til noe så enkelt som effektiv bruk av e-post, kalendere, passord og lignende. Mange av organisasjonene Prosperastiftelsen kommer i kontakt med har behov knyttet til digitalisering. Gevinstene og utfordringer ved digitalisering kan være mange:

 • Frigjøre kapasitet ved å redusere manuelle prosesser
 • Redusere driftskostnader
 • Nå flere med tiltakene gjennom bedre synlighet og målrettet kommunikasjon
 • Nå ut til nye målgrupper
 • Redusere driftskostnader
 • Øke driftssikkerhet
 • Ivareta personvern

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Meld din interesse for prosjektet her!

Løsning

Pro bono teamet fra Prosperastiftelsen skal utarbeide en verktøykasse for digitalisering. Dette innebærer: 

– Gjennomføre intervjuer med et utvalg ideelle organisasjoner for å samle innsikt om målgruppens behov

– Utvikle konkrete og enkle verktøy som små og mellomstore ideelle organisasjoner selv kan ta i bruk for å skape verdi gjennom digitalisering.

Eksempler:

 • Slik kommer du i gang med GDPR 
 • Slik sikrer du passord
 • Slik kan du skape arbeidsflyt med no-coding
 • Effektiv bruk av e-post
 • Slik holder du oversikt over dokumenter
 • Slik deler du dokumenter
 • Slik sikrer du Universell utforming på nettsiden

 

– Verktøyene skal brukertestes. 

– Verktøyene publiseres i Prosperastiftelsens verktøykasse 

 

Ønsket kompetanse i teamet:
Prosjektleder, digitalisering, GDPR, tjenestedesign/ design, organisasjoinserfaring, webutvikling, prosjektmentor

Meld din interesse for prosjektet her!

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: oktober
 • Tidsbegrenset 3 måneders innsats.  Våre prosjekter holdes alltid innenfor avtalt tid og omfang, maksimalt 60 timer over tre måneder
 • Teamet får god støtte fra Prosperastiftelsens administrasjon
 • Medlem i et spennende og allsidig nettverk med over 1200 konsulenter fra ledende norske selskaper